multicona.com

+37067655405

Logotipas-1.png

Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

Multicona UAB (toliau - Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį naudojate.

Kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu, paslaugomis.

Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Mes renkame, saugome šią informaciją:

Apie Jūsų kompiuterį, apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine.

Bet kokią kitą informaciją, kurią pateikiate tinklalapyje esančiose kontaktinėse formose. Informacija siunčiama mūsų įmonės el. paštu.

KAIP NAUDOJAME INFORMACIJĄ?

Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams

• Interneto svetainei administruoti;

• Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;

Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

• Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

• Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

TRETIEJI ASMENYS

Jei per duomenų valdytojo svetainę buvote nukreiptas į trečiųjų asmenų svetaine ar kitaip su jais turėjote ryšį, Duomenų valdytojas neatsako už trečiųjų asmenų vykdoma privatumo politiką.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nors ir imamės visų veiksmų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, kompiuterių sistema, belaidis ryšys, internetu atliekama operacija nėra visiškai saugūs.

JŪSŲ TEISĖS

Bet kokį prašymą ar kitą dokumentą susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu; paštu; el. paštu,

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar kitą dokumentą, per protingą terminą nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arbva atsisako juos atlikti.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

SLAPUKAI

Slapukai - tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklės programinė įranga gali išsaugoti ir naudoti jūsų įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje), turinčiame interneto ryšį.

www.multicona.com gali naudoti slapukus ar panašias technologijas, kad galėtų išsaugoti savo lankytojų nuostatas ir atitinkamai optimizuoti savo svetainę. Paprastumo sumetimais, panašios technologijos, pavyzdžiui, sekikliai, pikseliai, žiniatinklio indikatoriai, taip pat vadinamos slapukais.

Jei nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai, galite nustatyti savo naršyklę atsisakyti priimti slapukus. Atsiminkite, kad daugelio svetainių tam tikros sritys gali tinkamai neveikti, jeigu atsisakote visų slapukų.

SUTIKIMAS DĖL TREČIŲJŲ ASMENŲ SLAPUKŲ

Mūsų pradžios tinklalapyje pasirinkę tęsti apsilankymą mūsų svetainėje, jūs sutinkate, kad mūsų svetainėje būtų naudojami slapukai. Konkrečiu atveju jūs sutinkate, kad būtų naudojami toliau išvardyti trečiųjų šalių slapukai.

Analizės slapukai

Šie slapukai skirti mūsų svetainės naudojimo statistinei analizei, kad remdamiesi šia informacija galėtume tobulinti svetainę.

• Google Analytics

Socialinės žiniasklaidos slapukai

Šie slapukai leidžia integruoti į mūsų svetainę tam tikras socialinės žiniasklaidos funkcijas (pavyzdžiui, dalijimąsi ar naudojimąsi mygtuku "Patinka").

• Youtube.com

• Facebook.com

Reklamos slapukai

Šie slapukai leidžia priimti automatinius sprendimus dėl reklaminių pranešimų, pavyzdžiui, kokie reklaminiai pranešimai, kur ir kam turi būti rodomi. Tai gali būti atliekama atsižvelgiant į Jūsų pasirinkimus, padarytus lankantis mūsų svetainėje ar kitoje interneto svetainėje, naudojančioje reklamos slapukus.

• Google Adwords

• Facebook pixel

PASIRINKIMO LAISVĖ

Mes norėtume naudoti jūsų duomenis informuodami jus apie mūsų gaminius ir paslaugas ir, jeigu reikia, pasiklausti jūsų nuomonės. Žinoma, jūsų dalyvavimas tokiose kampanijose yra savanoriškas. Jeigu nesutinkate, galite bet kada mums apie tai pranešti, kad mes galėtume uždrausti naudoti jūsų duomenis šiems tikslams.

www.multicona.com svetainėse gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurioms šis privatumo ir slapukų pareiškimas netaikomas.