multicona.com

+37067655405

Logotipas-1.png

Apie mus

Kodėl rinktis mus?

how_to_build_your_dream_home_from_the_ground_up.jpg

Vienas pagrindinių įmonės veiklos segmentų yra aukščiausios kokybės suteikiamos paslaugos. Visa įmonės veikla yra orientuota į patikimo statybos generalinio rangovo paslaugas teikiančią bendrovę, kuri rinkoje galėtų konkuruoti su statybų veikla užsiimančiomis kompanijomis. Multicona UAB klientams garantuoja kokybę, o visiems atliktiems darbams suteikia garantiją. Kokybė - tai ne tik nepriekaištingas darbų atlikimas, moderniausių statybų technologijų naudojimas, investicijos į šių technologijų plėtrą, bet ir rūpinimasis klientais, savo darbuotojais ir aplinka. Kiekvienam verslui svarbiausias dalykas yra klientai. Dar svarbiau yra galutiniu rezultatu patenkinti klientai, kurie gerai vertins paslaugas savo pažįstamų rate.

how_to_build_your_dream_home_from_the_ground_up.jpg

Multicona UAB teikia statybos paslaugas, atlieka vidaus ir išorės apdailą. Remiantis naujausiomis technologijomis atliekame šiuos darbus: stogo ir stogo dangos įrengimo, keitimo darbai, sienų mūrinimas, sienų šiltinimas iš vidaus ir iš išorės, visi vidaus apdailos darbai, visi lauko fasado darbai, bendri statybos darbai, trinkelių, bordiūrų dėjimas, griovimo darbai, statybinių šiukšlių išvežimas.

Mūsų vertybės

Nuolatinis tobulėjimas

Sklandus bendradarbiavimas

Komandinis darbas

Kūrybiškumas

Pagarba užsakovams, darbuotojams

Gera aptarnavimo kokybė

Mokymasis ir tobulėjimas

Profesionalumas

Atsakomybė

UAB „MULTICONA“ veiklos politika

UAB "Multicona" veikla yra orientuota į patikimo statybos generalinio rangovo paslaugas teikiančią bendrovę, kuri rinkoje galėtų konkuruoti su statybų veikla užsiimančiomis kompanijomis. UAB "Multicona" klientams garantuoja kokybę, o visiems atliktiems darbams suteikia garantiją. Kokybė - tai ne tik nepriekaištingas darbų atlikimas, moderniausių statybų technologijų naudojimas, investicijos į šių technologijų plėtrą, bet ir rūpinimasis klientais, savo darbuotojais ir aplinka.

Įmonės vadovai, suprasdami, kad klientams tiekiamų paslaugų kokybės, darbų ir aplinkos apsaugos užtikrinimas yra įmonės klestėjimo ir plėtros pagrindas, nustato šiuos bendruosius siekius ir kryptis kokybės, darbuotojų saugos bei aplinkos apsaugos srityse ir įsipareigoja jų siekti:

• gerinti klientų poreikių tenkinimą, nuolat analizuojant ir suprantant jų esamus ir būsimus poreikius, gerinant jiems teikiamas paslaugas;

• laikytis įmonės veiklą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugos situaciją reglamentuojančių teisės aktų, kitų norminių dokumentų, sutartyse su klientais ir veiklos partneriais apibrėžtų reikalavimų;

• pasirenkant partnerius įsitikinti, kad tai yra įmonės, vykdančios savo veiklą pagal teisės aktų ir kitų reglamentuojančių jų veiklą dokumentų reikalavimus;

• siekti pažangių verslo praktikos naujovių taikymo konkurenciniam pranašumui įgyti, tobulinti esamas bei diegti naujas ir modernias technologijas gerinant procesų valdymą, paslaugų kokybę, darbų saugą ir tausojant aplinką;

• užtikrinti, kad personalas suprastų savo veiklos svarbą, atsakomybę už savo darbo kokybę, įtaką veiklos procesų gerinimui pagal pareigas ir kompetenciją;

• nuolat kelti darbuotojų kompetenciją.

• palaikyti dalykiškus santykius bei ryšius su tiekėjais ir partneriais;

• užtikrinti išorės procesų, galinčių įtakoti įmonės paslaugų kokybę, valdymą;

• mažinti įmonės veiklos poveikį aplinkai taupiai naudojant statybinių medžiagų ir energetinius išteklius, mažinti atliekų iš technologinių procesų kiekius, rūšiuoti atliekas, mažinti sužeidimų bei susirgimų tikimybę.

• nuolat tobulinti integruotą kokybės, darbų saugos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą įgyvendinant šioje politikoje bei įmonės tiksluose numatytus reikalavimus, analizuojant įmonės veiklos rezultatus ir didinant vadybos sistemos veiksmingumą.

Šių siekių įgyvendinimui įmonėje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001: 2018 reikalavimus.

Įmonės aukščiausioji vadovybė garantuoja aprūpinimą ištekliais, būtinais šios politikos ir jos pagrindu nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui ir siekia, kad ši politika būtų palaikoma visuose įmonės valdymo lygmenyse bei suprantama ir vykdoma visų jos darbuotojų. Aukščiausioji vadovybė kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas šiai politikai įgyvendinti.

Politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.